Aanmelden

Geachte ouders/ verzorgers,

Fijn dat u belangstelling heeft voor onze school.

U kunt telefonisch of schriftelijk contact opnemen met de directie om een afspraak te maken voor een kennismaking en rondleiding.
Een rondleiding wordt bij voorkeur afgesproken op een tijdstip dat de school ‘in vol bedrijf’ is, zodat u de sfeer kunt ‘proeven’.
Aanmelden is mogelijk vanaf het moment dat uw kind 2 jaar oud is.

Wat gebeurt er na aanmelding?
Als uw kind is aangemeld komt het op een lijst met alle andere aangemelde kinderen.
Een aanmelding is nog geen inschrijving. Inschrijving kan pas als uw kind 3 jaar oud is.
Dan start de inschrijfprocedure.
U wordt dan op school uitgenodigd om het inschrijfformulier in te vullen.
Daarna vragen wij de gegevens van uw kind op bij de kinderopvang of de peuterspeelzaal.
U krijgt binnen 6 weken van ons bericht over de toelaatbaarheid van uw kind.

Welke kinderen worden toegelaten?
In onze schoolgids vindt u een uitgebreide toelichting op de criteria bij toelating.
U vindt onze schoolgids op deze website.

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Primair Onderwijs Eindhoven heeft richtlijnen geformuleerd voor aanname, aannameprocedures en zorgplicht. Wij houden ons aan deze richtlijnen. 

Met vriendelijke groeten,
Martijn Smoors en Maartje van Schijndel
Directie

Aanmelden basisschool Rapenland

Veld leegmaken