Aanmelden

Geachte ouders/ verzorgers,

Wat fijn dat u belangstelling heeft voor onze school! Daar zijn we heel trots op!

U kunt telefonisch of schriftelijk contact opnemen met de directeur Martijn Smoors of het hoofd groep 1/2: Judy-Ann Dingemans om een afspraak te maken voor een kennismaking en rondleiding.
Een rondleiding wordt bij voorkeur afgesproken op een tijdstip dat de school ‘in vol bedrijf’ is, zodat u de sfeer kunt ‘proeven’.
Aanmelden is mogelijk vanaf het moment dat uw kind 2 jaar oud is.

Wat gebeurt er na aanmelding?
Als uw kind is aangemeld komt het op een lijst met alle andere aangemelde kinderen.
Een aanmelding is nog geen inschrijving. Inschrijving kan pas als uw kind 3 jaar oud is.
Dan start de inschrijfprocedure.
U wordt dan op school uitgenodigd om het inschrijfformulier in te vullen.
Daarna vragen wij de gegevens van uw kind op bij de kinderopvang, de peuterspeelzaal of de vorige basisschool.
U krijgt binnen 6 weken van ons bericht over de toelaatbaarheid van uw kind.

Welke kinderen worden toegelaten?
In onze schoolgids vindt u een uitgebreide toelichting op de criteria bij toelating.
U vindt onze schoolgids op deze website.

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Primair Onderwijs Eindhoven heeft richtlijnen geformuleerd voor aanname, aannameprocedures en zorgplicht. Wij houden ons aan deze richtlijnen. 

Met vriendelijke groeten,
Martijn Smoors
Directeur/principal

Aanmelden basisschool Rapenland

Veld leegmaken