Praktische informatie

Lestijden

We hebben 5 gelijke lesdagen met continurooster.

Onze lestijden zijn:
Maandag tot en met vrijdag van 08.30u - 14.30 u 
 

Vakanties

Alle vakanties kunt u vinden in onze kalender en in de kalenderop de website.
 

Regeling tussenschoolse opvang

We hebben een continurooster met 5 gelijke lesdagen. Kinderen blijven allemaal over onder leiding van de eigen leerkracht in het eigen klaslokaal.
Vóór of ná de lunch spelen de kinderen buiten (behalve bij slecht weer). Daarbij staan de kinderen onder toezicht van school. Op de speelplaats en in het park wordt mede toezicht gehouden door enkele hulpouders.
 

Voorschoolse opvang

Korein Kinderplein is onze partner in het SPILcentrum. Zij regelen de voorschoolse opvang voor kinderen van onze school. 

 

Naschoolse opvang

Als de school uit is, kan uw kind gebruik maken van de naschoolse opvang in ons spilcentrum bij onze SPILpartner Korein Kinderplein. Kinderen die gebruik maken van de naschoolse opvang, worden in de hal van de kleuterafdeling van onze school opgehaald. De naschoolse opvang is gedurende 52 weken per jaar elke dag (met uitzondering van erkende feestdagen) geopend van 14.30 uur -18.30 uur. Tijdens vakanties is de BSO geopend van 07.30 uur - 18.30 uur.
De naschoolse opvang vindt plaats in de groepsruimte van de BSO bij onze spilpartner Korein Kinderplein.

Maakt u gebruik van naschoolse opvang bij een andere instantie dan Korein, dan worden de kinderen buiten bij de voordeur opgehaald (Kinderkamer, Parelbosch, Kruimeltje). 

Voor meer informatie

Voor meer informatie, vragen of aanmelden van uw kind kunt u terecht bij:
Korein Kinderplein Generaal Boreelpad
tel. 040 - 74 01 45
www.koreinkinderplein.nl/generaal-boreelpad-eindhoven.
 

Hulpouders

Wij vinden het heel belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij onze school. Om de communicatie te bevorderen plannen we regelmatig koffieochtenden, waarin we elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen en informatie kunnen uitwisselen.

Ouders worden door de leerkracht via de app 'Parro' wekelijks op de hoogte gehouden van de gebeurtenissen in de klas van uw kind.  

Daarnaast krijgen alle ouders elke maand het informatiebulletin, genaamd 'Infora'.

Naast het feit dat wij u op de hoogte houden van allerlei zaken is het ook mogelijk om mee te doen aan allerlei activiteiten van onze school. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld meehelpen bij vieringen, deelname in medezeggenschapraad en/of ouderraad, klassenouder, evenementen en nog veel meer. Meer informatie hierover vindt u in de schoolgids.
 

Medezeggenschapsraad

Op 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) ingegaan.

De WMS regelt de medezeggenschap in het primair, het speciaal en het voortgezet onderwijs. Als gevolg van de deregulering en de invoering van lumpsumfinanciering in het primair en in het voortgezet onderwijs hebben schoolbesturen meer mogelijkheden gekregen om eigen beleid te voeren. Schoolbesturen dienen over dit beleid echter wel verantwoording af te leggen. Hierdoor is het nodig geworden de positie van de medezeggenschapsraden te versterken, zodat ze een gelijkwaardige overlegpartner voor het schoolbestuur worden.

Leden van onze medezeggenschapsraad zijn op dit moment:

Ouders
Björn Roos
Naoual Ajtitouh
Leonie Diemers
Yasmina Arrum

Teamleden
- Willemien van Haalen
- Joyce van Gool
- Miriam Maijers
- Dion Hazelaar

Alle teamleden zijn bereikbaar via school.

Ouderraad

De ouders van onze school hebben zich georganiseerd.Het zijn de afgevaardigden van de ouders. 

De OR vergaderdata vindt U in onze kalender. De vergaderingen zijn openbaar. Wanneer u geïnteresseerd bent om een bijdrage te leveren aan de OR, kunt u aansluiten bij een vergadering en uw interesse bekend maken.

De belangrijkste activiteit van de Ouderraad is de organisatie van allerlei activiteiten voor de kinderen. Zij organiseren voor de kinderen bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, de Kerstviering, carnaval, de Paasviering, schoolreisjes, e.d. Daarbij wordt altijd nauw samengewerkt met het team en is hulp van ouders onmisbaar. 

Voorzitter OR:
Marleen Hasselman

Bibliotheek

We hebben op school een eigen bibliotheek. De kinderen kunnen daar niet alleen boeken lenen voor in de klas, maar ook voor thuis.

Elke groep gaat één keer per week samen met de leerkracht naar de bibliotheek om boeken te ruilen.
 

Rookvrije school

Onze school is een rookvrije school. In het gebouw, het schoolplein en rondom de school mag niet gerookt worden.