Visie

Onze visie

Basisschool Rapenland is een school die openstaat voor kinderen met welke achtergrond dan ook. Onze school is een ontmoetingsplek voor kinderen, leerkrachten en ouders. Een plek waar we van en met elkaar leren.
 
In onze school leggen wij de basis voor een goede ontwikkeling op cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch en creatief gebied en begeleiden wij de kinderen, zodat zij kunnen uitgroeien tot stabiele volwassenen met zelfvertrouwen, die kunnen deelnemen aan een democratische samenleving. Volwassenen die goed kunnen omgaan met de verschillen in onze samenleving en die zich respectvol opstellen.
 
Wij hebben hart voor kinderen: zij zijn het stralende middelpunt van ons onderwijs. Elk kind is uniek en verdient een persoonlijke benadering. Daarom komen wij in ons onderwijs zoveel mogelijk tegemoet aan de verschillen tussen de kinderen.

De persoonlijke groei van de kinderen is optimaal als ouders en leerkrachten goed met elkaar samenwerken. Het is voor ons een kwestie zijn van ‘wij samen’ met als gezamenlijk doel: ervoor zorgen dat de kinderen kunnen uitgroeien tot evenwichtige volwassenen.
 
Wij hebben oprechte interesse in kinderen, benaderen hen vanuit een positieve grondhouding en werken als één team aan het ontwikkelen van de talenten van elk kind. We bieden een veilige omgeving en een duidelijke structuur, zodat kinderen weten waar zij aan toe zijn. De kinderen weten wat er van hen wordt verwacht en gaan met plezier naar school. Daardoor zijn ze gemotiveerd om te werken aan hun persoonlijke groei en komen zij tot bloei.
 
Ontwikkelen van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid zien wij als belangrijke leerdoelen. 

Ons werken met de kinderen wordt gevoed vanuuit vier belangrijke kernwaarden:

Samen

Betekenisvol

Plezier

Vertrouwen

Samen met de kinderen geeft het team van Rapenland dagelijks vorm en inhoud een het werken vanuit deze kernwaarden. 

Ons onderwijs is georganiseerd in jaarklassen, waarin kinderen van ongeveer gelijke leeftijd met elkaar leren. Voor ons is de groep als sociale eenheid van essentieel belang; daar moeten kinderen zich thuis voelen en ontwikkelen. Binnen de groepen werken we met een planmatige aanpak om het onderwijs zo goedmogelijk te laten aansluiten bij de mogelijkheden en talenten van ieder kind.

Een goed pedagogisch klimaat is zeer belangrijk voor een evenwichtige ontwikkeling van elk kind. We zijn voortdurend op zoek naar het positieve in onze kinderen waardoor ze zich veilig en geborgen voelen. We stimuleren de kinderen in hun positieve gedrag. We werken systematisch aan een goed pedagogisch klimaat. 
 
Als uitgangspunt voor de positieve benadering van elk kind wordt er uitgegaan van drie basisbehoeften: relatie, competentie en autonomie.
  • Kinderen voelen zich veilig en geaccepteerd (relatie)
  • Kinderen krijgen de ruimte om zichzelf te zijn en samen te werken met anderen (competentie)
  • Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling, kunnen zelfstandig werken en worden gewaardeerd in het eigen initiatief (autonomie)
Een goede sfeer is er op school niet zomaar in één keer. Het is belangrijk dat de kinderen onder andere leren hoe ze met elkaar om moeten gaan en hoe je jezelf kunt uiten.