Ondersteuningsprofiel

Elk kind heeft recht op onderwijs dat bij hem/haar past. 
Voor de meeste kinderen geldt dat ze dit onderwijs krijgen op de basisschool. Een kleine groep kinderen gaat naar het Speciaal Basisonderwijs of het Speciaal Onderwijs.

Op onze school hebben veel kinderen voldoende aan de basisondersteuning die wij geven. Maar we hebben natuurlijk ook kinderen op school die in hun ontwikkeling extra gestimuleerd moeten worden. Deze kinderen hebben dus wat meer ondersteuning nodig.
In ons ondersteuningsprofiel kunt u lezen hoe wij binnen onze school de (extra) ondersteuning hebben georganiseerd. 

Klik hier voor het document "ondersteuningsprofiel"